ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

за събирането, обработването и съхраняването на лични данни на потребителите на специализирания портален сайт www.investlogistic.com

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които „Инвест логистик 1” ЕООД /наричано по-долу само за краткост Инвест логистик 1/ събира с цел да ви предостави услуги („Услуги„) съгласно предмета си на дейност.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това какви данни събира Инвест логистик 1, как третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране при ползването на специализирания портален сайт www.investlogistic.com.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. „Инвест логистик 1” ЕООД прилага Регламента, съгласно неговите изисквания, както и в съответствие със Закона за личните данни.

КАКВО СЕ СЧИТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат електронна поща, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес, както и други данни за физическото лице - идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или данни, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„Инвест логистик 1” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, както и при сключване на договори с дружеството. Данните се събират след изрично получено съгласие от Вас като клиент.

Лицата, предоставили личните си данни с цел да използват услугите на уеб портала www.investlogistic.com, имат право на достъп до тези данни по всяко време, както и могат при необходимост да актуализират своите данни или да искат заличаването им. Заличаването се извършва след изрично и недвусмислено изразено желание за това, отправено писмено до „Инвест логистик 1” ЕООД

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СЕ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Не се обработват "специални лични данни" за потребителите, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, обработката на генетични данни, биометрични данни за уникално идентифициране на физическото лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическото лице или сексуалната му ориентация.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ СЪБИРА АВТОМАТИЧНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ?

Записва се Вашият IP-адрес (последователност от цифри, асоциирани с Вашия компютър) при всяко посещение в сайта. Този адрес не носи някакви персонални данни за Вас, но ни помага да следим трафичното разпределение и периодично да вземаме мерки за подобряване качеството на услугите. Също така записваме някои характеристики на браузъра и на компютъра Ви (например: версия на браузъра, поддръжка на Java, разделителна способност на монитора, вид на операционната система и други).

„Инвест логистик 1” ЕООД използва cookies за идентификация на потребителите, запаметяване на Вашата потребителска сесия, запазване на определени настройки за визуализацията на сайта и като цяло за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта. Чрез cookies идентифицираме трафика, който идва към сървърите от други или рекламни сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в Интернет. Във всички случаи, ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва и/или да запаметява cookies за дълъг период от време. В повечето случаи блокирането на cookies в браузъра ще да доведе до проблеми при използването на сайта. Повечето cookies използвани в сайта се пазят във Вашият компютър за срок от 1 година. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете за повече информация вижте тук - aboutcookies.org.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ВИ БЪДЕ ПОИСКАНА ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ?

Когато се регистрирате, за да използвате услугите на www.investlogistic.com, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставянето на услугите, предлагани в уебпортала. Ще Ви бъдат поискани координати за контакт (например: email адрес или телефон); фирмена информация; рекламна информация (информация за дейността на Вашата фирма); информация позволяваща идентифицирането на свързаността Ви с фирмата (основно ЕГН и три имена,). Част от информацията е задължителна, друга (по-голямата част) е опционална. Във формата за регистрация това е указано.

Предоставените координати за връзка трябва да са фирмени или оторизирани от фирмата за служебен контакт със съответния служител (в т.ч. телефони, ел.поща и др.). Юридическото лице е длъжно да поиска съгласие от своя служител за предоставянето на личните му данни в системата! В случай, че предоставените данни представляват лична информация за физическо лице, то може винаги да поиска тяхното заличаване, промяна или коригиране през формата за контакти в сайта, на електронна поща investlogistic1@gmail.com, във всички случаи ще е необходимо да получим и писмена декларация и обосноваване на желаните действия.

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО НЕЯ?

Събраната информация няма да бъде изнасяна извън рамките на ЕИП или предоставяна на трети лица или организации, освен на публични органи (местни или държавни, съдебни или административни) за изпълнение на законово възложени задачи, за разрешаване на спорове, или с оглед провеждане на съдебно производство. Тя няма да бъде използвана за вземане на решения на база автоматично обработване или профилиране, както и за целите на директния маркетинг.

Ако посочите информация за контакт (например email) и активирате съответната опция, Вие ще можете да бъдете уведомявани за получени съобщения в сайта, за промяна на условията и т.н. Също така, ако сте посочили демографска информация е възможно да бъдете уведомяван(а) за новини или мероприятия организирани от сайта, които биха представлявали интерес за Вас (например ако сте посочили, че сте от Пловдив е възможно да получите информация за парти организирано в Пловдив).

Ако посочите информация за контакт (например email) и активирате съответната опция, Вие ще можете да бъдете уведомявани за получени съобщения в сайта, за промяна на условията и т.н. Също така, ако сте посочили демографска информация е възможно да бъдете уведомяван(а) за новини или мероприятия организирани от сайта, които биха представлявали интерес за Вас (например ако сте посочили, че сте от Пловдив е възможно да получите информация за парти организирано в Пловдив).

Персонално идентифициращата информация, предоставена от Вас, ще бъде използвана за анализ на тенденциите в Интернет и за подобряване на съдържанието и функционалността на сайта, за предотвратяване на злоупотреби, както и за извършване на превантивни или последващи проверки в системата свързани с Общите условия на сайта. Тази информация не се предоставя на трети лица или организации и „Инвест логистик 1” ЕООД при никакви обстоятелства не би я предоставил без изрично Ваше съгласие, освен в случаите предвидени от българското или европейското законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Информацията, която сте предоставили се съхранява в нашите бази данни докато юридическото лице, в което фигурирате (или сте фигурирали) като потребител, или което е искало да Ви добави като потребител, е регистрирано в системата, както и 5 години след като юридическото лице е дерегистрирано или му е отказана регистрация. Възможно е информацията за Вас да остане и след този срок в резервни копия на сайта, поради технологична невъзможност за нейното изтриване (например backup на база данни върху CD-ROM).

КАК СА ЗАЩИТЕНИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ОТ НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП?

„Инвест логистик 1” ЕООД като администратор на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ВЕЧЕ СЪМ ПРЕДОСТАВИЛ/А/?

Да, по всяко време от опцията НАСТРОЙКИ в менюто. Опцията е активна само за регистрирани и влезли с името и паролата си потребители. С оглед предпазване от злоупотреби „Инвест логистик 1” ЕООД си запазва правото да поиска писмено потвърждение, както и допълнителни документи за желаните промени.

Физическото лице има право на достъп до личните си данни, както и правото личните му данни да бъдат коригирани, когато са неправилни, или заличени. С оглед на това, че част от тях трябва да са оторизирани от юридическото лице, ще бъде необходимо да получим писмено потвърждение от него, че въпросните данни не представляват фирмени данни и желае те да се коригират или заличат от фирменият и потребителски профил в системата. Изтриването на личната информация в повечето случаи ще бъде свързано с изтриването и на потребителският профил на субекта на данните, това може да стане само с изрично потвърждение от юридическото лице, което Ви е регистрирало като негов служител в системата.

Можете да поискате ограничаване или да пуснете възражение срещу обработването на личните Ви данни, ако имате съмнения, че личните Ви данни се обработват незаконно или за други цели, освен посочените по-горе.

„Инвест логистик 1” ЕООД си запазва правото да събира, съхранява и обработва личните данни от "съображения, свързани с легитимните/законните интереси" на фирмата. Множество от дейностите свързани с уеб-сайта са обвързани с проверка за легитимност на фирмите, както и предотвратяване на злоупотреби и за осигуряване на информационна и мрежова сигурност на системата, което е тясно свързано с обработването на лични данни на служителите или собствениците на юридическите лица. Както и за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„Инвест логистик 1” ЕООД си запазва правото да поиска такса за обслужване в случай, че едно физическо или юридическо лице подаде много повтарящи се или подобни една на друга заявки по тези Правила за личните данни.

СЛЕДИ ЛИ СЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Потребителите на сайта публикуват съобщения, обяви, дискусии и др. съдържащи текст и общуват помежду си посредством съобщения /online chat/. Служителите на „Инвест логистик 1” ЕООД периодично или по сигнал преглеждат съдържанието на тези публикации за съответствие с условията за ползване на сайта. Те имат право, но не и задължението, предвид големия обем публикации, да проверяват цялата налична в системите и в базите данни информация и ако преценят, че има основание да се предполага, че услугите на сайта се използват в разрез с условията за неговата употреба или за други незаконосъобразни действия (например: употребата им от непълнолетни лица или предлагане на платени секс услуги) имат право да заличат, променят или преместят информация публикувана или изпратена от потребител на сайта във всеки отделен случай, в който преценят, че информацията не отговаря на условията за ползване.

ПРАВО НА ЖАЛБА

По всяко време, имате право да подадете жалба до надзорен орган, отговарящ за защита на Лични данни. Надзорният орган относно дейността на „Инвест логистик 1” като администратор на Лични данни е българската Комисия за защита на личните данни, адрес: Република България, гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, уебсайт: cpdp.bg.

ЧИЯ Е СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА В БАЗИТЕ ДАННИ НА УЕБ-ПОРТАЛА?

Цялата информация, съдържаща се в базите данни на интернет сайта www.investlogistic.com,, е собственост на „Инвест логистик 1” ЕООД .

Тези Правила за личните данни са неразделна част от Общите условия за ползване, които може да откриете тук.