Genel kullanım şartları

Bu belge, "INVEST LOGISTIC 1" Ltd.'nin uzmanlaşmış web sitesine www.investlogistic.com tarafından erişim sağladığı şartlar ve koşulları içermektedir.
GENEL ŞARTLAR

I. Genel uygulamaları

 1. Bu GENEL ŞARTLAR, bundan sonra Tedarikçi, www.investlogistic.com sisteminin sahibi ve Hizmetlerini kullanan Kullanıcılar olarak anılacak olan "Investlogist 1" Ltd.
 2. Bu Şartlar ve Koşulların ayrılmaz bir parçası Gizlilik Politikasıdır /(burara)/
 3. Şartlar ve Koşullarda kullanılan tanımlar
  1. Sistem - idari arama ve mal ve kamyon temini için web tabanlı bir sistem - www.investlogistic.com
  2. Erişim hesabı - Bir erişim hesabı kaydolduktan sonra her kullanıcıya ulaşır
  3. Kayıt - bu Genel Hüküm ve Koşulları içeren ve Sistemin normal çalışması için gerekli kişisel ve şirket bilgilerini gerektiren bir kayıt formunu doldurmak
  4. Kullanıcı - hesabı olan herhangi bir tüzel kişilik (şirket veya kuruluş)
  5. Yük - taşıma için mallar
  6. Hizmetler - ihtisas sitesi tarafından sağlanan hizmetler - www.investlogistic.com

II. Kayıt ve erişim hakkı

 1. Sistem ile çalışma isteğini dile getiren her şirket tescil işlemine tabi tutulur.
 2. Kayıt, bu Genel Hüküm ve Koşulları içeren bir kayıt formunun doldurulmasından ve yalnızca Sistem tarafından sunulan Servislerin sağlanması amacıyla gerekli olan kişisel ve şirket bilgilerinin talep edilmesinden oluşur.
 3. Erişim hakkı, Sistemde kendi hesabına sahip olan herhangi bir Kullanıcı olacaktır.
 4. Sistem tarafından Hizmetlere tam erişim, IP adreslerinin kayıt formunda belirtilmesi ile sağlanır.
 5. Sistemin kullanıcıları aşağıdaki parametrelerle arama yapabilir: yük ilişkisi, serbest araç ilişkisi, tam detayı sunan gelişmiş arama

III. Erişim fiyatları

"Invest Logistics 1" Ltd, kalitesini garanti etmek için Sistem tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak için fiyat teklifinde bulunma veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Invest Logistics, erişim fiyatlarını makul bir süre içinde duyurmayı ve Genel Kullanım Koşullarındaki değişikliği yansıtmayı taahhüt eder.

IV. Tüketici Hak ve Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, Sistem tarafından sağlanan Servisleri, iyi niyetle ve yasal olarak bu Genel Hüküm ve Koşullara uygun olarak kullanmayı taahhüt eder.
 2. Kayıt işlemi sırasında, Kullanıcı kimliği, yasal statüsü ve kayıt formunun gerektirdiği diğer bilgiler hakkında eksiksiz ve doğru veriler sağlamayı taahhüt eder. Sağlanan iletişim bilgileri, şirkete ait olmalı ve ticari iletişim için firma tarafından yetkilendirilmelidir (telefonlar, e-postalar vb. Dahil).
 3. Kullanıcı bir profil kaydetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımını istediği zaman sonlandırabilir ve hesabının Tedarikçiden silinmesini talep edebilir.
 4. Kullanıcı, hesabını başka bir alana devretme hakkına sahip değildir.
 5. Sistemi güvenli ve iyi niyetli bir şekilde kullanmak için, Kullanıcı, verilen hizmetlere tam erişimin mümkün olduğu kayıt sırasında iki IP adresi doldurma hakkına sahiptir.
 6. Kullanıcı, hesabınızdan veya Gizlilik Politikası uyarınca /burada/ belirtilen kişisel verileri, IP adreslerini ve iletişim bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir.
 7. Her Kullanıcı belirtilen tarife için bir abonelik ödedi veya ücretsiz süre Sistemde bir yük veya Kamyon yayınlama hakkına sahip.
 8. Bir yük veya kamyonun yayınlanması, bir form doldurmak suretiyle yapılır ve kullanıcılar zorunlu olarak işaretlenmiş tüm alanları doldurmak zorundadır. Zorunlu alanları olmayan yayınlanmış bir yük veya araç Sistem tarafından kabul edilmez.
 9. Uygun bir kamyon veya yük seçerken, iletişim formu ilgili Kullanıcıya Sistemden doğrudan bağlantı sağlar.
 10. Kullanıcı, hesabından yayınlanan ilanları içeriği, gönderdiği kişisel mesajlar ve Sistemin kullanımı ile bağlantılı olarak hesabı üzerinden yaptığı tüm işlemlerin sorumluluğunu üstlenir.
 11. Kullanıcı, Kullanıcı adına hukuka aykırı davranışı sonucu kendisine uygulanan herhangi bir ceza da dahil olmak üzere, yapılan tüm zarar ve giderler için Sağlayıcıyı tazmin etmeyi taahhüt eder.
 12. Kullanıcı tarafından yayınlanan ve paylaşılan içerikle ilgili olarak, Kullanıcı, malların taşınması ve ticareti ile ilgili yasaların gerektirdiği gerekli izinleri (lisanslar, haklar, izinler) aldığını onaylar ve temin eder.
 13. Kullanıcı başka bir kullanıcı bilgisine ve içeriğine yayın yapmamayı, e-postayla göndermemeyi taahhüt eder:
  1. yasa dışı, zarar verici, tehdit edici, şiddet içeren, küçük düşürücü, küçük düşürücü veya zarar verici;
  2. yanlış veya yanıltıcı
  3. yasadışı mal satışı ilan ve reklam eder
  4. Sistem web sitelerinde rekabet eden bağlantılar içerir;
  5. Telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yürürlükteki uluslararası, federal, ulusal veya yerel yasaları ihlal ediyor;
  6. Kişisel verileri ve yetkisi olmadan başka bir kişiye ait diğer tanımlayıcı bilgileri içerir;
  7. virüsleri, Truva atlarını, solucanları, mantıksal bombaları veya kötü amaçlı veya teknolojik olarak zararlı olan diğer materyalleri içerir;
  8. Normal akışı aşırı miktarda mesaj ile bozuyor;
  9. çıplaklık, cinsel ya da yozlaşmış içerik dahil olmak üzere pornografik niteliktedir;
  10. herhangi bir ırk, din, milliyet, cinsiyet veya bireyin nesillerce her türlü bağlılığı ırkçı veya ayrımcıdır
 14. Kullanıcı, Web Sitesinin tam veya kısmi işlevselliğini bozmamayı, trafiği aşırı yüklemeyi ve aşırı trafik oluşturmamayı, Web Sitesinin herhangi bir bölümüne veya ilgili bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamayı, Sağlayıcı tarafından desteklenen sunucular veya ağlar
 15. Kullanıcı, sistemden bir kullanıcının haksız uygulamalarına karşı uyarma ve sağlayıcıya istek ve önerilerde bulunma hakkına sahiptir

V. Sağlayıcının Hak ve Yükümlülükleri

 1. Tedarikçi, teklifte bulunan Kullanıcılar arasında doğrudan iletişim sağlayarak, yük ve serbest kamyonların idari arama ve temini için bir sistem sağlayacaktır
 2. Hizmet Sağlayıcı, Platformun kullanıcıları arasındaki işlemlerde bir taraf veya aracı değildir ve Kullanıcılar tarafından müzakere edilen işlemlerin finansal parametrelerinin ödenmesi ve ödenmesinin yanı sıra, sevkıyat ve paylaşılan içerik ve yük bilgilerinin müzakerelerine doğrudan dahil değildir
 3. Hizmet Sağlayıcı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, mali olanlar dahil olmak üzere sorumlu tutulamaz:
  1. Bu Hüküm ve Koşulları ihlal eden kullanıcı eylemleri için
  2. Sistemin hizmetlerini kullanması / kullanmaması sonucu, Kullanıcının yol açtığı kayıplar, karlar ve diğer doğrudan ve dolaylı zararlar;
  3. Kullanıcılar tarafından sunulan malların, malların ve hizmetlerin yasallığı, kalitesi veya güvenliği veya onlar tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu veya doğruluğu
  4. Üçüncü Şahıs, Hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı veya bunlarla bağlantılı olarak Kullanıcıya Karşı Alacakları;
  5. Sağlayıcı tarafından yaratılmayan Sistem içindeki veya dışındaki yayınlar.
  6. Kullancının her bir hizmeti kullanmaması için;
 4. Sağlayıcı, İnternet'teki diğer operatörlerin ve / veya ülke dışındaki ve / veya yurt dışındaki telekomünikasyon bağlantılarının yazılımındaki veya teknik desteğindeki herhangi bir kesintiden sorumlu tutulamaz, bu nedenle, Kullanıcı tamamen veya kısmen verilen Servisleri kullanamaz.
 5. Sağlayıcı, aşağıdaki ayrıntılı olmayan durumlarda aşağıdaki durumlarda Kullanıcı kötü niyetli davranırsa, sağlanan hizmetlere erişimi tek taraflı olarak ve önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkına sahiptir:
  1. Kullanıcı bu Hizmet Şartlarını veya geçerli yasaları ihlal ediyor;
  2. Kullanıcı diğer kullanıcıların, Tedarikçilerin veya üçüncü tarafların çıkarlarına zarar verir;
  3. Sağlayıcı yargı veya soruşturma yetkililerden bir mahkeme kararı aldığında;
  4. Bu süreçte, kullanıcı veya profilini kullanan kişiler tarafından işlenme riski ya da gerçek tehlike, Sistem'in güvenliğini ve işleyişini tehlikeye atan yasadışı faaliyetler ya da eylemler sırasında;
  5. Sağlayıcı tarafından kullanıcının, kendisine kayıtlı olmayan tüzel veya gerçek kişilere Ssstem hizmetlerini kullandığını ve erişim sağladığını tespit etmesi üzerine
 6. Sağlayıcı, hesabı engellenmiş, kısıtlanmış veya silinmiş yeni bir Kullanıcı Hesabı oluşturmayı yetkilendirebilir veya reddedebilir.
  1. Sağlayıcı gerekirse önceden tüketicileri bilgilendirmek zorunda değildir, aynı kullanımı için Yapısal, kullanım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
  2. Sağlayıcı, değiştirilen Abonelik Planlarını yürürlüğe girmesinden bir ay önce bildirerek yayınlayarak sağlanan Hizmetlerin fiyatlarına girme ve bunları değiştirme hakkını saklı tutar.
  3. bu yasal bir hüküm uyarınca olmadıkça kullanmayın veya üçüncü kişilere etmeyecektir Yüklenici, onların izni olmadan kullanıcıları ve kişisel veriler hakkında bilgi aldı.

VI. Şikayet, istek ve önerileriniz

Kullanıcılar tarafından yapılan şikayetler, talepler ve öneriler, alındıktan en geç 1 ay sonra Invest Logistic 1 tarafından gözden geçirilir ve karara bağlanır ve abone sonuç hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

VII. Uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili yasa

 1. İnvest logistic 1 ile kullanıcısı arasındaki anlaşmazlıklar durumunda, verilen hizmetlerle ilgili olarak, müzakere yoluyla karşılıklı anlaşma yoluyla kararlaştırılır, anlaşmazlığın mahkeme dışı anlaşmasının yeterliliği yoksa, Bulgar mahkemeleri karar için yeterli olacaktır.
 2. Bu şartları uygularken ve yorumlarken Bulgar hukuku uygulanır.
 3. Bu şart ve koşulların içeriğindeki herhangi bir değişiklik, yayınlandıktan sonra özel sitede belirgin bir yerde yürürlüğe girecektir.

Bu Hüküm ve Koşullar 2019-05-1 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.